Moje jóga

Moje jóga

Moje jóga - mishayoga

Michaela Klímová, učitelka harmonizační a intuitivní jógyKromě jiného jsem také učitelka jógy - v mém podání spíše intuitivní jógy s harmonizačními a terapeutickými účinky. Od roku 2013 tvořím své virtuální jógové studio mishayoga.cz, které je za minimální cenu dostupné všem bez ohledu na to, kde bydlí, nebo jaká je jejejich pracovní doba. Vždy, když mám trochu inspirace a času, natočíme s mým laskavým mužem další video a obohatím jím své pomalu se rozrůstající virtuální jógové studio. Děláme to s láskou a nadšením na našich cestách po světě, či na naší zahrádce.

Odučila jsem téměř 2000 veřejných hodin jógy a vedla jógové workshopy. Natočila jsem mnoho jógových videí, vydala jsem několik jógových DVD a napsala jsem také pár knih.

Moje jóga není prokaždého. Je spíše pro ty, kteří chtějí a dovedou trávit čas ve společnosti svého vlastního těla a učit se od něj. MishaYoga je terapie pro ty, kteří chápou, že vše má svůj čas, že každý plod, stejně jako lidské tělo a mysl, potřebuje nějaký čas k tomu, aby uzrál. MishaYoga je pro ty, kteří chtějí chovat své tělo i sebe sama v lásce a chápou, že zahrádka, o kterou se člověk laskavě stará je krásná a zdravá, plodí a kvete, přitahuje a obohacuje, nabízí útočiště a inspiruje okolí.

Józe jsem se začala věnovat ve svých dvaadvaceti letech a okamžitě se stala součástí mého světa. Možná díky mé neochotě přijmout bezvýhradně vše tak, jak mi to je nabízeno (v hlavě mi vždy rezonují Buddhova slova: "Nevěř tradici jenom proto, že se udržuje mnoho let"), možná také díky svému silnému smyslu pro zodpovědnost, ale vím jistě, že hlavně díky lidem, kteří léta pravidelně navštěvovali mé hodiny jógy, jsem byla nucena opravdu zkoumat učení a účinky jógy, abych jim mohla být dobrým učitelem. Nedokázala jsem jim předávat něco, co jsem neměla "na vlastní kůži" ověřené.

Mým velkým přáním je dostat se k samotnému jádru učení jógy. Jsem si jistá, že je pohřbeno hluboko v dávných dobách. Snažím se dopátrat k pravému smyslu jógy, k důvodu proč existuje takové učení a co se skutečně snaží sdělit. Co je jeho esenciální moudrostí? Není to jednoduché. Nelze snadno rozpoznat a přehlížet všechen balast, který se za celá tisíciletí na jógu jistě nabalil. Mnoho lidí si připisuje moudrost a schopnosti, které nás ostatní ohromují a sráží na kolena. Ale opravdu je třeba sklánět se až k zemi před jogíny a hlasateli moudra? Nevědomost lidí, nízké sebevědomí, pocity viny a přemrštěná pokora dělá z těchto mudrců až nedotknutelná monstrózní božstva. Jóga se v tomto sociálním prostředí jeví jako něco mezi nebem a zemí, čemuž mnoho lidí nerozumí, a tak od toho dává ruce pryč. Nebo se jóga naopak stává masovou moderní záležitostí - v takovém pojetí je spíše mělkým fitnes cvičením, které sice tvaruje tělo, ale jen minimálně mysl. Nejzávažnějším prohřeškem takových přístupů je podle mého názoru fakt, že vytváří další nezdravé návyky, ohrožující svobodné a radostné žití. Jako bychom jich už tak neměli dost.

Často si jako učitelka jógy kladu otázky: Je opravdu na místě tento posvátný strach a pokora, která nám ohýbá hřbety do oblouku? Je opravdu nutné naučit se zpaměti a praktikovat mnoho hodin všechny tajemné jógové metody a krkolomné ásany? Pokud jde o doknalé ásany, nebyli by potom jogíny i artisté z cirkusu. Je opravdu nutné umět vyjmenovat sanskrtské názvy ásan jako když bičem práská i o půlnoci? Nebylo by to potom podobné školnímu drilu, vůči kterému jsme se tolik vzpouzeli, když jsme byli děti? A kolik ve skutečnosti je takových ásan? Stovky, tisíce? A která jóga je vlastně ta parvá? Je jich tolik, že se v nich "obyčejný" člověk snadno ztrácí! A čím to je, že existuje tolik různých směrů? Kde je pravda? A existuje vůbec jedna pravda?

Až teprve když jsem se setkala s Neurologickým programováním (NLP) a technikou EFT, začala jsem si lépe uvědomovat, co je vlastně jóga a čím to, že je tolik účiná. Začala jsem si uvědomovat vztah mezi tělem a myslí a existenci dokonalého a jedinečného systému uvnitř každého z nás, který nám umožňuje žít - někdy nám ovšem ve své snaze chránit život dramaticky komplikuje a vytváří emoce, které nás sužují, omezují, nekdy i ničí.

EGO - ten dokonalý systém uvnitř našich těl - má za cíl jediné:
ochránit náš život, případně život lidského druhu, který je podle mého názoru nadřazený ochraně života jedince.

To dokazují různé situace, které známe z vyprávění nebo dokonce velmi dobře z vlastního života. Princip přežití druhu nás nutí vyhledávat přátele, neboť smečka poskytuje větší šanci na přežití jedinci. Nutí nás vyhledávat sexuální partnery a plodit děti. Jakmile se narodí dítě, stává se prioritou - jeho přežití zajištuje přežití druhu. To dokazují silné příběhy o rodičích, kteří pro své děti obětovali vlastní životy. Už nás však tento princip tolik nenutí starat se příliš o své rodiče a staré lidi. To je spíše výsledkem sociálních dohod a většina lidí tyto dohody vnímá jako - jak bych to řekla hezky - "obtěžující".

To s jakými situacemi se v životě setkáme určuje naše chování, vzhled našich těl, povahu našich přátel, partnerů i našich dětí i prostředí, ve kterém se rozhodneme žít. Čím jsou naše zážitky bolestnější a ohrožující, tím silnější jsou obranné mechanismy či strategie, které používá naše ego - dokonalý systém, jež se stará o to, abychom přežili. Důsledkem těchto strategií jsou různé emoční projevy a bloky, fyzické projevy, změny někdy i deformace těl, bolesti a dokonce i nemoci.

Tyto emoční a fyzické bolesti se podle mého názoru snaží neutralizovat jóga. Jsem si jistá, že když člověk používá jógu jako nástroj k rozpuštění těchto vzorců chování - a ty lze velmi pěkně prožít, když se ponoříme do intimního kontaktu se svým tělem - má šanci osvobodit se od sevření ega, strachů, závislostí a potřeb, závistí a tužeb, od nutnosti bezmyšlenkovitě naskakovat na vše, co se odehrává kolem jako ryba na udici.

Díky tomu, jak naše tělo funguje, dokážeme se skrze něj napojit na vzpomínky, které jsou uložené v hloubi podvědomí a uvědomit si automatické programy, které nás ovládají. To však dokážeme pouze tehdy, když jsme při práci se svým tělem velmi bdělí a vnímaví. Nemůžeme se nechat rozptylovat myšlenkami na to, co musíme, měli bychom, nesmíme a podobně, což podle mého názoru s oblibou dělají různí učitelé a směry jógy, kteří rádi diktují, co je pro naše tělo a mysl správné. Trvají na krkolomných pozicích, striktních pravidlech a omezeních, statických polohách, nepřirozených dechových cvičeních. To vše je podle mného názoru největší překážkou při cestě k naší přirozené dokonalé podstatě.